line decor
   :: 2010 MSC :: абревіатура журналів :: трансляція укр. алф. латиницею
line decor
 
 
 
   
 
Навчальні курси:
 • математичний аналіз;
 • теорія міри та інтеграла;
 • теорія функцій комплексної змінної;
 • комплексний аналіз;
 • функціональний аналіз;
 • прикладний функціональний аналіз;
 • математична логіка;
 • класифікація олімпіадних задач та методи їхнього розв'язування;
 • вища математика.
Спеціальні курси:
 • загальна теорія функцій;
 • оператори у просторах аналітичних функцій;
 • топологічні векторні простори;
 • геометрія банахових просторів;
 • класифікація розривних функцій;
 • Гармонійні і субгармонійні функції та теорема Гартогса;
 • еквівалентність лінійних операторів;
 • диференціальні оператори нескінченного порядку;
 • теорія функцій багатьох змінних.

 
Загальна інформація
     Кафедра заснована у 1940 р. Сьогодні на кафедрі працюють 3 професори, 10 доцентів (з яких 1 доктор наук і 2 докторанти), 1 асистент, 2 аспіранти і 1 ст. лаборант. При кафедрі постійно діють магістратура, аспірантура і докторантура. Кафедру очолює доктор фіз.-мат. наук, професор Маслюченко В.К. Кафедра проводить наукове співробітництво з Краківським політехнічним інститутом (Польща), університетом Маямі (Оксфорд, Огайо, США), Гранадським університетом (Іспанія), Бен-Гуріонським університетом (Беер-Шева, Ізраїль), Південним математичним інститутом Російської АН (Владикавказ, Росія).
Наукові напрями:
 • теорія функцій дійсної змінної;
 • теорія функцій комплексної змінної;
 • функціональний аналіз.
Науковий семінар
(керівник - проф.В.К.Маслюченко)
щосереди з 15.00 до 17.00
 

Вітаємо Олену Олексіївну Карлову з отриманням премії "Найкращий молодий математик України"!