line decor
  НА ГОЛОВНУ  ::  
line decor
   
 
     На кафедрі підготовлено і видано багато навчальних посібників і підручників. Практично всі курси, що читаються на кафедрі, ними забезпечені.
 
 • Підручники і посібники, видані до 2010 р.
  1. Фаге М.К. Операторно-аналітичні функції однієї незалежної змінної. – Львів: Видавництво Львівського університету, 1959. – 174с.
  2. Методичні вказівки та контрольні завдання з математики / Упорядники: Похила М.М., Настасієв П.П., Курек Х.Є., Овчар М.С. – Чернівці: ЧДУ, 1979.–32с.
  3. Нагнибіда М.І., Настасієв П.П. Математичний аналіз. Завдання для самостійної роботи. – Київ: Вища школа, 1981.–223с.
  4. Методичні вказівки до вивчення елементів теорії міри/ Упорядник Кушнірчук Й.Ф. – Чернівці: ЧДУ, 1981.– 22с.
  5. Методичні вказівки до вивчення розділу „Теорія ймовірностей і математична статистика”/ Упорядник Шмата Т.С.– Чернівці: ЧДУ, 1983. – 38с.
  6. Грищенко А.Е., Нагнибида Н.И., Настасиев П.П. Теория функций комплексного переменного. Решение задач. – Киев: Вища школа, 1986 – 336с.
  7. Методичні вказівки та завдання для самостійної роботи з теорії лінійних операторів в аналітичних просторах/ Упорядники: Лінчук С.С.,Лінчук Н.Є. – Чернівці: ЧДУ, 1986. – 47с.
  8. Нагнибида Н.И., Фаге М.К. Проблема эквивалентности  обыкновенных дифференциальных  операторов . – Новосибирск: Наука, 1987. – 280с.
  9. Методичні вказівки та завдання для лабораторних робіт з математичного аналізу/ Укл.: Березовська Г.М., Березовський М.І. – Чернівці: ЧДУ, 1989. – 40 с.
  10. Методичні вказівки для самостійної роботи з функціонального аналізу. Міра та інтеграл / Укл. Маслюченко В.К. – Чернівці: ЧДУ, 1990. – 36с.
  11. Методичні вказівки до виконання курсових робіт з курсу математичного аналізу / Укл.: Лінчук Н.Є., Лінчук С.С., Нагнибіда М.І.–Чернівці: ЧДУ, 1990.–56с.
  12. Програми дисциплін спеціалізації кафедри математичного аналізу/ Укл.: Березовський М.І., Лінчук С.С., Нагнибіда М.І.– Чернівці: ЧДУ, 1990.–28с.
  13. ГородецкийВ.В., Нагнибида Н.И., Настасиев П.П. Методы решения задач по функциональному анализу.– Киев: Вища школа, 1990.–479с.
  14. Методичні вказівки до вивчення спецкурсу „Еквівалентність лінійних операторів в аналітичних просторах”/Укл.:Кушнірчук Й.Ф., Олійник Н.П.–Чернівці:ЧДУ,1991.–76с.
  15. Методичні вказівки до вивчення елементів математичної статистики із застосуванням мікроеом/ Укл.:Шмата Т.С., Городецький В.В.–Чернівці:ЧДУ,1991.–30с.
  16. Маслюченко В.К. Знайомство з Гансом Ганом.–Львів,1992.–66с. –(Препринт АН Украины Ин-т прикл. проблем механики и математики; N23–90).
  17. Грищенко О.Ю., Нагнибіда М.І., Настасієв П.П. Теорія функцій комплексної змінної. Розв’язання задач. – Київ: Вища школа, 1994.– 376с.
  18. Нагнибіда М.І. Класичні оператори в просторах аналітичних функцій. – Київ: Ін-т матем. НАН України, 1995. – 297с.
  19. Городецький В.В., Нагнибіда М.І. Узагальнені функції. Теореми і задачі. Частина перша. – Київ: Ін-т матем. НАН України, 1996. – 206с.
  20. Городецький В.В., Нагнибіда М.І. Узагальнені функції. Теореми і задачі. Частина друга. – Київ: Ін-т матем. НАН України, 1996. – 206с.
  21. Нагнибіда М.І. Інтегральні оператори в просторах аналітичних функцій. – Чернівці: Рута, 1996. – 69с.
  22. Городецький В.В., Нагнибіда М.І., Настасієв П.П. Методи розв’язання задач з функціонального аналізу. Частина 1. – Київ: Ін-т матем. НАН України, 1997.–295с.
  23. Городецький В.В., Нагнибіда М.І., Настасієв П.П. Методи розв’язання задач з функціонального аналізу. Частина 2.– Київ: Ін-т матем. НАН України, 1997.–316с.
  24. Лінчук С.С., Лінчук Ю.С. Вибрані питання елементарної математики.–Чернівці:ЧДУ,1997.–102с.
  25. Лінчук Н.Є. Збірник задач з вищої математики для студентів філософсько-теологічного факультету. Частина 1.– Чернівці: ЧДУ, 1998.–35с.
  26. Лінчук Н.Є. Збірник задач з вищої математики для студентів філософсько-теологічного факультету. Частина 2.– Чернівці: ЧДУ, 1999.–40с.
  27. Інформатика. Методичні вказівки та завдання до лабораторних робіт для студентів географічного факультету/Укл.:Звоздецький Т.І.,Собчук О.В.–Чернівці:ЧДУ, 1999.– 24с.
  28. Нагнибіда М.І. Основи комплексного аналізу. – Київ: Ін-т матем. НАН України, 1999.–196с.
  29. Принцип Діріхле в задачах / Укл.:Лінчук С.С., Лінчук Ю.С.–Чернівці: Рута, 2000.– 77с.
  30. Інформатика. Методичні вказівки та завдання до лабораторних робіт для студентів неспеціальних факультетів / Укл.: Деркач Н.Й., Звоздецький Т.І., Собчук О.В. – Чернівці: ЧНУ, 2001. – 35с.
  31. Задачі з вибраних тем елементарної математики / Укл.: Лінчук С.С., Лінчук Ю.С.– Чернівці:ЧНУ,2002.– 96с.
  32. Збірник вправ і задач з функціонального аналізу / Укл.: Лінчук Н.Є., Лінчук С.С. –  Чернівці:ЧНУ,2002.– 47с. 
  33. Нагнибіда М.І. Основи комплексного аналізу. – Чернівці: Зелена Буковина, 2002. – 256 с.
  34. Маслюченко В.К. Перші типи топологічних векторних просторів. Навчальний посібник. – Чернівці: Рута, 2002. – 72 с.
  35. Маслюченко В.К. Лінійні неперервні оператори. Навчальний посібник. – Чернівці: Рута, 2002. – 72 с.
  36. Маслюченко В.К. Елементи  теорії множин. Навчальний посібник. – Чернівці: Рута, 2002. – 132 с.
  37. Михайлюк В.В. Дійсні числа та послідовності (завдання для практичних занять з математичного аналізу)// Навчальне видання – Чернівці: Рута, 2003. – 36с.
  38. Михайлюк В.В. Функції та їх властивості (завдання для практичних занять з математичного аналізу)// Навчальне видання – Чернівці: Рута, 2003. – 36с.
  39. Збірник задач і вправ з комплексного аналізу (для студентів математичного факультету)/ Укл.: Звоздецький Т.І., Лінчук Н.Є., Лінчук С.С. – Чернівці: Рута, 2004. – 40 с. 
  40. Збірник задач з вищої математики (для студентів географічного факультету). Ч.I/ Укл.: Олійник Н.П., Собчук О.В. – Чернівці: Рута, 2004. – 48 с.
  41. Маслюченко В.К. Знайомство з Гансом Ганом.– Чернівці: Рута, 2004. – 92с.
  42. Маслюченко В.К.  Елементи теорії двоїстості. Навчальний посібник. – Чернівці: Рута, 2005. – 160 с.   
  43. Маслюченко В.К., Маслюченко О.В., Філіпчук О.І. Задачі та теореми загальної теорії функцій: Навчальний посібник. – Чернівці: Рута, 2006. – 80с.
  44. Лавренчук В.П., Мартинюк О.В., Настасієв П.П., Олійник Н.П.  Вища математика. Загальний курс. Ч.1. Лінійна алгебра й аналітична геометрія: Навчальний посібник. – Чернівці: Рута, 2006. – 178 с.
  45. Лавренчук В.П., Мартинюк О.В., Настасієв П.П. Вища математика. Загальний курс. Ч.2. Математичний аналіз і диференціальні рівняння: Навчальний посібник. – Чернівці: Рута, 2006. – 319 с.
  46. Карлова О.О., Маслюченко О.В. Контрольні роботи з математичного аналізу (перший семестр). Навчальний посібник. – Чернівці: Рута, 2007. – 28с.
  47. Карлова О.О., Маслюченко О.В. Контрольні роботи з математичного аналізу (другий семестр). Навчальний посібник. – Чернівці: Рута, 2007. – 32с.
 
 • Підручники і посібники, видані, починаючи з 2010 р.
 1. Маслюченко В.К. Лекції з функціонального аналізу. Ч.1. Метричні і нормовані простори. -- Чернівці: ЧНУ, 2010. -- 184 с.
 2. Маслюченко В.К. Лекції з функціонального аналізу. Ч.2. Лінійні оператори і функціонали. -- Чернівці: ЧНУ, 2010. -- 192 с.
 3. Грищенко А.Е., Нагнибида Н.И., Настасиев П.П. Теория функций комплексного переменного. Решение задач. – Москва: URSS, 2010.– 336с.
 4. Городецкий В.В., Нагнибида Н.И., Настасиев П.П. Методы решения задач по функциональному анализу. – Москва: URSS, 2010. – 479c.
 5. Лавренчук В.П., Настасієв П.П., Мартинюк О.В., Кондур О.С. Вища математика. Загальний курс. Частина 1. Лінійна алгебра і аналітична геометрія. – Чернівці: Книги – XXІ ст., 2010.– 319с.
 6. Лавренчук В.П., Настасієв П.П., Мартинюк О.В., Кондур О.С. Вища математика. Загальний курс. Частина 2. Математичний аналіз і диференціальні рівняння. – Чернівці: Книги – XXІ ст., 2010.– 556с.
 7. Маслюченко В.К. Лекції з функціонального аналізу. Ч.3. Гільбертові простори. -- Чернівці: ЧНУ, 2011. -- 72 с.
 8. Маслюченко В.К. Лекції з теорії міри та інтеграла: Ч1. Міра. Навчальний посібник. – Чернівці: ЧНУ, 2011. – 156 с.
 9. Маслюченко В.К. Лекції з теорії міри та інтеграла: Ч2. Інтеграл. Навчальний посібник. – Чернівці: ЧНУ, 2011. – 176 с.
 10. Попов М.М. Аксіоматична теорія множин: Ч.1. система аксіом ZFC і вступ до теорії моделей Навчальний посібник. – Чернівці: ЧНУ, 2011. – 80 с.
 11. Попов М.М. Векторні ґратки: Навчальний посібник. – Чернівці: ЧНУ, 2011. – 40 с.
 12. Попов М.М. Геометрія банахових просторів: Навчальний посібник. – Чернівці: ЧНУ, 2011. – 75 с.
 13. Лінчук С.С., Лінчук Ю.С. Оператори у просторах аналітичних функцій. – Навчальний посібник. – Чернівці: ЧНУ, 2011. – 148с.
 14. Звоздецький Т.І.  Гармонійні і субгармонійні функції та теорема Гартогса – Навчальний посібник. – Чернівці: ЧНУ, 2011. – 60с.
 15. Карлова О.О., Маслюченко О.В. Контрольні роботи з математичного аналізу (перший семестр): Навчальний посібник. – Чернівці: Рута, 2007. – 28с.
 16. Карлова О.О., Маслюченко О.В. Контрольні роботи з математичного аналізу (другий семестр): Навчальний посібник. – Чернівці: Рута, 2007. – 32с.
 17. Завдання для практичних занять з алгебри і геометрії. Частина І./ Укл.: Михайлюк В.В., Михайлюк Н.В. – Чернівці: Рута, 2010.– 92с.
 18. Завдання для практичних занять з математичного аналізу. Частина І./ Укл.: Звоздецький Т.І., Карлова О.О., Михайлюк В.В. – Чернівці: Рута, 2010.– 92с.
 19. Завдання для практичних занять з математичного аналізу. Частина ІІ./ Укл.: Звоздецький Т.І., Карлова О.О., Михайлюк В.В. – Чернівці: ЧНУ, 2012.– 135с.
 20. M.Popov, B.Randrianantoanina. Narrow operators on Function Spaces and Vector Lattices.De Gruyter Studies in Mathematics 45, De Gruyter. (to appear) 2012, X, 320 p.